Ông Nguyễn Tú Thanh nói về tầm quan trọng của nền văn khoa

Một độc giả của diễn đàn sinh viên văn khoa, ông Nguyễn Tú Thanh viết: Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã từng đọc được: “Vận nước thịnh hay suy cỗi gốc tại đâu…tai nhân tâm thế đạo…Nhân tâm thế đạo cỗi gốc tại đâu…tại học thuyết tà hay chính…Nghe đâu câu này … Continue reading Ông Nguyễn Tú Thanh nói về tầm quan trọng của nền văn khoa

Thất bại nặng nề: Nhân học là hội số chung, xem ra lại là li số chung

Ở trường tôi, đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, giờ thi môn Nhân học đại cương, đề thi trắc nghiệm như là đánh đố thời gian. Các câu hỏi trắc nghiệm thì bắt người học phải nhớ dai mới làm được bài. Lối thi cử này khuyến … Continue reading Thất bại nặng nề: Nhân học là hội số chung, xem ra lại là li số chung

Tôi về Đại học Văn Khoa Sài Gòn những ngày mới giải phóng

Chúng tôi có mặt ở Sài Gòn chiều ngày 30-4-1975. Tổ công tác các trường đại học được Ban Bí thư Trung ương Đảng cử vào do tiến sĩ Nguyễn Tấn Lập (sau này là hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) làm tổ trưởng. Tại cơ quan Viện Đại … Continue reading Tôi về Đại học Văn Khoa Sài Gòn những ngày mới giải phóng