Tag Archives: Ngô Thị Oanh Phương

Giáo sư văn khoa Đặng Thai Mai gián tiếp thừa nhận Ngục Trung Nhật Ký không phải do Hồ Chí Minh sáng tác

Giáo sư văn khoa Đặng Thai Mai
Giáo sư văn khoa Đặng Thai Mai

Hai năm trước nhân dịp trưng bày 18 bảo vật quốc gia, trong đó có cuốn “Ngục trung nhật ký” được tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định là của bác Hồ. Đây là tác phẩm vĩ đại của người mà bất cứ bạn nào học cấp 3 cũng đều phải học thuộc lòng. Bản gốc chữ Hán trưng bày ghi thời gian sáng tác năm 1932-1933 được các báo đăng rầm rộ, sau đó gỡ xuống vì bác đi tù vào năm 1942-1943. Continue reading Giáo sư văn khoa Đặng Thai Mai gián tiếp thừa nhận Ngục Trung Nhật Ký không phải do Hồ Chí Minh sáng tác

Advertisements