Tag Archives: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bạn có muốn bị gọi là người đạo văn không?

34501206_10209728275403609_356829662522900480_n.jpg

GS.Nguyễn Thị Thanh Xuân

Từ việc nhỏ.
Bạn có muốn bị gọi là người đạo văn không? Có cần tốn thì giờ vào việc bàn cãi về những hiện tượng đạo văn không?

Continue reading Bạn có muốn bị gọi là người đạo văn không?

Advertisements